Servicii

Consultanta si management de proiecte IT&C

Oferim servicii de proiectare infrastructura, solutii de securitate IT, proiecte la cheie pentru implementari de sisteme si servicii IT&C, elaborarea documentatiei tehnice, avizarea proiectelor existente si supraveghere proiecte in derulare, adaptate cerintelor dumneavoastra.

Consultanta in sisteme de management

Oferim servicii de consultanta pentru implementarea Sistemelor de Management al Serviciilor IT (SMS) conform ISO 20000 si Sistemelor de Management al Securitatii Informatiei (SMSI) conform ISO 27001. Serviciile oferite acopera atat zona de guvernanta IT/Securitate, cat si zona proceselor operationale.

Evaluari de conformitate

Verificam conformarea companiei dumneavoastra cu reglementarile nationale si internationale din domeniul securitatii informatiei, precum si cu bunele practici din industrie.

Audit de Securitate

Auditam configuratiile sistemelor IT&C si evaluam riscurile de securitate. Propunem masuri concrete de remediere.