NISaaS – Network and Information Security as a Service

NIS as a Service

Securizează-ți afacerea conform Directivei NIS. Serviciile noastre specializate de securitate a rețelei și a informațiilor oferă cel mai înalt nivel de securitate și liniște sufletească pentru afacerea ta. Cu abordarea noastră proactivă și produsele securizate, poți fi sigur că afacerea ta va fi protejată de amenințări atât externe, cât și interne. Te ajutăm să îți protejezi datele și activele cu soluțiile noastre de top.

MP-1 Management NIS

Pachetul de servicii Management NIS oferă o abordare completă a securității informațiilor.

Acesta cuprinde:

  • analiza GAP, care identifică diferențele între actualul sistem de securitate și cerințele legale și de afaceri
  • servicii de management al documentației de securitate, inclusiv politici, proceduri și diagrame de flux
  • monitorizarea obiectivelor de securitate, precum și calcularea indicatorilor de securitate
  • servicii de management al taskurilor și asigură auditul intern și raportul de conformare cu Directiva NIS
  • servicii de elaborare a mapei de acreditare și deciziei de acreditare.

Acest pachet de servicii asigură, astfel, o abordare completă și profesională a securității informațiilor.


MP-2 Responsabil NIS

Pachetul de servicii Responsabil NIS oferă o soluție completă pentru îndeplinirea tuturor cerințelor legale și de securitate IT. Acest pachet include:

  • preluarea responsabilității CISO (Chief Information Security Officer) prin care garantăm că toate procedurile și politicile IT vor fi implementate conform standardelor industriei și legislației în vigoare
  • acest pachet include și un contract NISaaS (Network Information Security as a Service) prin care luăm în considerare toate obligațiile din Directiva NIS în clauze contractuale și asigurăm că toate cerințele legale vor fi îndeplinite
  • relația cu autoritățile și auditorii externi este asigurată prin acest pachet

Acest serviciu oferă clienților noștri o garanție suplimentară că toate standardele de securitate și conformitate sunt respectate la cele mai înalte niveluri.

MP-3 Managementul riscurilor

Pachetul de servicii Managementul Riscurilor oferă soluții de prevenire și gestionare a riscurilor asociate activităților IT.

Acesta se concentrează pe inventarul IT, clasificarea datelor și informațiilor, identificarea și evaluarea riscurilor și monitorizarea planului de tratare a riscurilor.

Inventarul IT oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor sistemelor IT și aplicațiilor existente și utilizate în cadrul organizației. Clasificarea datelor și informațiilor îmbunătățește securitatea datelor și informațiilor prin identificarea și etichetarea acestora, conform unui set de reguli. Identificarea și evaluarea riscurilor are ca scop identificarea tuturor riscurilor și evaluarea acestora în funcție de impactul potențial asupra organizației. Monitorizarea planului de tratare a riscurilor permite implementarea și verificarea eficienței măsurilor de prevenire și gestionare a riscurilor.

Aceste componente sunt esențiale pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor IT.


MP-4 Managementul Ecosistemului NIS

Pachetul de servicii Managementul Ecosistemului NIS (TPRM – Third-party Risk Management) oferă o abordare integrată pentru gestionarea riscurilor asociate cu partenerii de afaceri externi.

Acest pachet de servicii include managementul contractelor, monitorizarea serviciilor oferite de terţi, managementul SLAurilor, chestionare de autoevaluare cu scoruri şi managementul riscurilor legate de terţi. Serviciile oferă o soluţie completă pentru evaluarea, identificarea şi gestionarea riscurilor asociate cu partenerii de afaceri externi. Acestea oferă o abordare proactivă pentru identificarea şi gestionarea riscurilor, elemente de bază pentru gestionarea relaţiilor cu partenerii externi. Aceste servicii pot ajuta la minimizarea expunerii la riscuri, îmbunătăţirea comunicării, monitorizarea performanţei partenerilor de afaceri externi şi crearea de relaţii mai strânse cu aceştia.

MP-5 Instruire de securitate

Instruirea de securitate oferită de acest pachet are o abordare holistică asupra securității informiei.

Acesta oferă un set de activități de conștientizare generale prin intermediul campaniilor de email, pentru ca angajii companiei să fie educați în ceea ce privește securitatea informiei. De asemenea, pachetul oferă materiale de instruire în domeniul securității informiei, cu un set complet de module ce acoperă toate aspectele importante din acest domeniu. Pentru top management, acest pachet oferă materiale de instruire pe NIS, pentru a garanta cel puțin o persoană din companie are cunoștințele necesare pentru a monitoriza și gestiona contractul NISaaS.

Acest pachet oferă, astfel, o instruire comple și cuprintoare în domeniul securității informiei, asigurând protecția adecvată a datelor și informațiilor companiei.


MP-6 Managementul serviciilor IT

Pachetul de servicii Managementul serviciilor IT oferă o soluție completă pentru managementul serviciilor IT.

Acesta cuprinde:

  • implementarea și operaționarea unui tool ITSM (Information Technology Service Management)
  • managementul incidentelor și managementul problemelor

Acest serviciu oferă o abordare structurată și eficientă pentru managementul serviciilor IT, oferind o gamă largă de instrumente și proceduri pentru a gestiona incidentele, problemele și schimbările. Acestea permit utilizatorilor să identifice, să prioriteze și să rezolve incidentele și problemele în timp util, îmbunătățind astfel calitatea serviciilor și eficiența IT.

Acest pachet de servicii oferă, de asemenea, o înțelegere profundă a sistemelor și proceselor IT, astfel încât să se poată identifica, monitoriza și gestiona mai bine incidentele și schimbările.

Plan de implementare NIS
Descarcă gratuit planul de implementare NIS.